(Cập nhật) Mẫu giấy ký gửi hàng hóa chuẩn, đầy đủ nhất

95 lượt xem
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
 •  

Hiện nay có rất nhiều người đang băn khoăn về thông tin ký gửi hàng hoá như mẫu giấy, hợp đồng, quy định như thế nào đúng nhất. Hiểu được điều đó, Trung Tín sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc về mẫu giấy ký gửi hàng hoá, cách soạn thảo hợp đồng ký gửi hàng hoá chi tiết nhất ngay sau đây nhé!

Xem thêm: Mẫu hợp đồng nguyên tắc vận chuyển hàng hóa UPDATE 2020

Hợp đồng ký gửi hàng hóa là gì?

Hợp đồng ký gửi hàng hoá là văn bản được lập nên dựa trên việc thoả thuận giữa các bên về mặt hàng trong đó bên sở hữu sẽ chuyển quyền định đoạt tạm thời cho bên nhận ký gửi. Trong hợp đồng sẽ ghi rõ về phát sinh thù lao tiền công, hoa hồng cho bên ký gửi.

Hợp đồng ký gửi hàng hoá thực chất là một dịch vụ thương mại. Thông qua việc ký gửi thì bên có tài sản sẽ được bên nhận ký gửi thực hiện mua bán hộ và bên ký gửi sẽ phải trả thù lao theo đúng hợp đồng đã thoả thuận.

Hợp đồng ký gửi hàng hóa
Hợp đồng ký gửi hàng hóa

Mẫu hợp đồng ký gửi hàng hóa 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

HỢP ĐỒNG KÝ GỬI HÀNG HÓA

Hợp đồng số ……/HĐKG

Hợp đồng này được thành lập ngày  … tháng … năm ….Tại: ………………………………………………

Chúng tôi gồm:

BÊN GIAO HÀNG:…………(tên doanh nghiệp hoặc chủ hàng) ……………..…….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………………………………………………

Đại diện là ông (bà): …………………………………… CMND số …………………….

Cấp ngày …………………… tại ………………………………………………………….

BÊN ĐẠI LÝ BÁN HÀNG:………….. (tên cửa hàng, siêu thị)

Đại diện là: ……………………………. CMND số ……………………..………………

Cấp ngày …………………… tại …………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………………………………………………

Hai bên thỏa thuận lập hợp đồng ký gởi hàng hóa với các điều khoản sau:

Điều 1: Đối tượng của hợp đồng

 1. Bên chủ hàng …………………. Giao cho bên đại lý phát hành phân phối, bán lẻ theo phương thức ký gởi các mặt hàng, giá cả, số lượng, tỉ lệ hoa hồng được chiết khấu theo bảng mục dưới đây:

Số TT

Tên hàng

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Chiết khấu

Thành tiền

Ghi chú

Cộng

 1. Cửa hàng bán hàng chủ yếu theo phương thức giao hàng thu tiền ngay. Chỉ bán thiếu cho khách hàng khi được bên chủ hàng đồng ý và ra các điều kiện hợp lý.
 2. Cửa hàng có quyền trả lại những mặt hàng xét thấy khó tiêu thụ bất cứ lúc nào, có quyền từ chối nhận ký gởi những mặt hàng chậm luân chuyển.

Điều 2: Quy cách giao nhận hàng

Chủ hàng phải chịu mọi thủ tục và chi phí giao hàng phải thông báo trước cho chủ cửa hàng địa điểm giao nhận hàng (nếu không thể đưa trực tiếp đến cửa hàng được).

Sau khi nhận hàng, cửa hàng phải chịu trách nhiệm về sự hư hỏng, mất mát, mặc dù quyền sở hữu hàng hóa tại cửa hàng vẫn thuộc về bên giao hàng và có quyền rút hàng ký gửi về bất cứ lúc nào.

Điều 3: Phương thức thanh toán

Cửa hàng thực hiện việc kiểm hàng và thanh toán theo phương thức: (hoặc bán hết giao tiền sau khi đã trừ chiết khấu hoa hồng hoặc thanh toán vào ngày cố định trong tháng sau khi kiểm sổ hàng thực tế đã bán).

Điều 4: Treo bảng hiệu tên chủ cửa hàng

Cửa hàng muốn treo bảng hiệu mang tên doanh nghiệp của chủ hàng phải được sự đồng ý của chủ hàng.

Bảng hiệu sẽ do chủ hàng thiết kế đúng quy cách được Nhà nước cho phép.

Điều 5: Bảo hành, sửa chữa hàng hóa

Cửa hàng có thể thay mặt chủ hàng (ở xa) trong chức năng, bảo hành, sửa chữa hàng hóa trong quá trình giao dịch với khách hàng, theo thời hạn do chủ hàng ấn định và phải thanh toán chi phí sửa chữa, cung ứng phụ tùng và các hàng hóa cần thay thế.

Việc huấn luyện kỹ nghệ lấp ráp, bảo hành, sửa chữa là trách nhiệm của chủ hàng cho người của cửa hàng đại lý.

Điều 6: Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng không cho phép cửa hàng chuyển nhượng cho bên thứ ba. Bên nào cần chấm dứt hợp đồng vào thời điểm nào phải báo trước cho bên kia trong vòng… ngày. Thời gian, địa điểm và chi phí chuyên chở việc trả hàng sẽ do bên nào chủ động chấm dứt hợp đồng chịu.

Điều 7: Giải quyết tranh chấp

Khi phát sinh các tranh chấp trong hợp đồng này hai bên chủ động thương lượng giải quyết, chỉ kiện ra Tòa án khi nội dung tranh chấp có giá trị lớn mà hai bên không thể hòa giải được.

Hợp đồng này được làm thành …. bản. Mỗi bên giữ …. bản có giá tị như nhau.

ĐẠI DIỆN CHỦ HÀNG                                         ĐẠI DIỆN CỬA HÀNG

Ký tên                                                                    Ký tên

Mẫu biên bản ký gửi hàng hóa

 

    

   BIÊN BẢN KÝ GỬI HÀNG HÓA

 • Căn cứ Hợp đồng mua bán giữa ……………………………………………

        

CÔNG TY……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……..

 

     BIÊN BẢN KÝ GỬI HÀNG HOÁ

Căn cứ Đơn đặt hàng ngày…………….của Công ty …………….

Hôm nay, ngày ……tháng …. năm  Tại ……………………………………………., Chúng tôi gồm:

BÊN A (Bên nhận hàng)        :  ………………………………………………………………
–    Địa chỉ  :           ……………………………………………………………………………….
–    Điện thoại :       ………………………               Fax : ……………………………………….
–    Đại diện Ông/bà:  ……………………………….. Chức vụ: ………………………………..

BÊN B (Bên giao hàng) :     …………………………………………………………………………………………
–    Địa chỉ  :           ……………………………………………………………………………….
–    Điện thoại: …………………………            Fax : ……………………………..
–    Đại diện Ông/bà  ……………………………….. Chức vụ: ………………………………
Hai bên cùng nhau thống nhất số lượng giao hàng  như sau:

STTTên hàngQuy cách/ chủng loạiĐVTSố lượngGhi chú

Bên A xác nhận Bên B đã giao cho Bên A đúng chủng loại và đủ số lượng hàng như trên.

Hai bên đồng ý, thống nhất ký tên. Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

             ĐẠI DIÊN BÊN A                                                               ĐẠI DIỆN BÊN B

              (Bên nhận hàng)                                                                    (Bên giao hàng)

 

Khi lập biên bản ký gửi hàng hoá cần đảm bảo đầy đủ các thông tin sau:

+ Căn cứ cho việc thực hiện biên bản ký gửi hàng hoá

+ Ngày tháng năm làm biên bản, thực hiện hợp đồng

+ Thông tin của bên giao hàng, đại lý: tên, địa chỉ, số điện thoại, người đại diện, chức vụ,..

+ Số lượng hàng hoá

+ Chữ ký và xác nhận

Biên bản ký gửi hàng hoá
Biên bản ký gửi hàng hoá

Những lưu ý quan trọng

+ Nội dung và mục đích trong hợp đồng không được vi phạm các điều cấm theo quy định của pháp luật, không vi phạm đạo đức xã hội, không ký gửi hàng cấm.

+ Hình thức của hợp đồng ký gửi với 1 bên là thương nhân thì mục đích sẽ là hưởng lợi nhuận nhưng phải được lập ra bằng văn bản có giá trị pháp lý.

+ Các bên ký hợp đồng cần thoả thuận và thống nhất rõ ràng các điều khoản để tránh phát sinh tranh chấp sau này.

+ Nếu hợp đồng có giá trị lớn thì thời gian giao nhận phải có biên bản có đầy đủ xác nhận của cả 2 bên chủ thể của hợp đồng.

Làm sao để có mẫu giấy ký gửi hàng hóa đúng quy định của pháp luật? Để có thể soạn thảo được mẫu giấy ký gửi hàng hoá theo đúng quy định của pháp luật  thì bạn cần xác định cụ thể từng nội dung trong hợp đồng như mẫu ở trên. Đặc biệt lưu ý các điều khoản trong hợp đồng cần tuân thủ nghiêm chỉnh theo đúng quy định của pháp luật.Trên đây là những thông tin chi tiết nhất về mẫu giấy ký gửi hàng hoá chi tiết, đúng nhất năm 2021. Hy vọng bài viết đã cung cấp cho bạn nhiều kiến thức hữu ích nhất. Trân trọng!


 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Bài viết liên quan

Call Now