(Cập nhật) Mẫu biên bản bồi thường hàng hóa mới nhất 2021

178 lượt xem
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
 •  

Mẫu biên bản thỏa thuận bồi thường thiệt hại hàng hóa là mẫu biên bản được lập ra để thỏa thuận về việc bồi thường thiệt hại giữa hai bên.Chắc hẳn các bạn cũng đã từng không tránh khỏi những thắc mắc rằng một mẫu biên bản đầy đủ cần yêu cầu những gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn giải đáp những thắc mắc trên.

Trước tiên ta cần hiểu thế nào là một biên bản thỏa thuận bồi thường

Biên bản thỏa thuận là sự ghi nhận lại những thỏa thuận giữa các bên về một vấn đề nào đó.

Bồi thường thiệt hại là hình thức trách nhiệm dân sự nhằm buộc bên có hành vi gây thiệt hại phải khắc phục hậu quả bằng cách đền bù các tổn thất về vật chất và tổn thất về tinh thần cho bên bị thiệt hại.

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại về vật chất là trách nhiệm bù đắp tổn thất về vật chất thực tế, được tính thành tiền do bên vi phạm nghĩa vụ gây ra, bao gồm tổn thất về tài sản, chi phí để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại, thu nhập thực tế bị mất, bị giảm sút.

Người gây thiệt hại về tinh thần cho người khác do xâm hại đến tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác, thì ngoài việc chấm dứt hành vi vi phạm, xin lỗi cải chính công khai còn phải bồi thường một khoản tiền cho người bị thiệt hại.

Biên bản thỏa thuận bồi thường là sự ghi nhận lại thỏa thuận của các bên trong đó các bên đã thỏa thuận bồi thường cho nhau một khoản tiền nhất định hay một vật chất nào đó.

Vậy một mẫu biên bản thỏa thuận bồi thường đầy đủ bao gồm những nội dung gì?

Phần đầu là Quốc hiệu tiêu ngữ

Sau đó đến tên biên bản thỏa thuận bồi thường

Phần tiếp theo sẽ ghi ngày tháng lập biên bản

Thông tin của bên bồi thường và bên nhận bồi thường

Trình bày lại sự việc, nguyên nhân phải bồi thường

Phần nội dung thỏa thuận:

phần này ghi rõ các nội dung mà các bên đã thỏa thuận với nhau về vấn đề bồi thường thiệt hại

Số tiền bồi thường là bao nhiêu

Phương thức bồi thường theo từng giai đoạn hay bồi thường một lần

Thời hạn thực hiện trách nhiệm bồi thường,…

Các bên cùng thỏa thuận rõ các trách nhiệm nào có thể phát sinh sau khi đã thực hiện việc bồi thường, cam kết về số tiền bồi thường hay vât bồi thường.

Các bên ký tên.

Mẫu văn bản yêu cầu bồi thường

Dưới đây là mẫu biên bản thỏa thuận bồi thường mới nhất

Hiện nay chưa có quy định cụ thể nên chúng tôi sẽ đưa ra mẫu Mẫu biên bản thỏa thuận bồi thường để Quý bạn đọc tham khảo và sẽ có hướng dẫn chi tiết.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THỎA THUẬN

(V/v bồi thường thiệt hại)

Hôm nay, ngày…..tháng…..năm……

Tại:…………………………………………………………………………………

Thành phần tham gia

Bên bồi thường (Bên A):

Họ và tên: …………………………………………………………………………..

Ngày sinh: ………………………………………………………………………….

Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/ Hộ chiếu: …………………………

Cấp ngày: …/…/… tại: ………………………………………………………….…

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………

Bên nhận bồi thường (Bên B):

Họ và tên: ……………………………………………………..

Ngày sinh: ………………………………………………………………….

Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu: ……………………………

Cấp ngày: …/…/… tại: ………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………

Nội dung sự việc

Ngày… tháng … năm …., bên A có nhận vận chuyển cho bên B một kiện hàng. Tuy nhiên trên đường vận chuyển do bất cẩn nên bên A đã đánh rơi kiện hàng này. Trước khi giao kiện hàng này, bên B đã cho bên A kiểm tra đơn hàng và các chứng từ hóa đơn kèm theo. Do kiện hàng này có giá trị lớn mà bên A cũng không thể mua lại được sản phẩm như vậy nên bên A đã đề nghị được bồi thường bằng tiền mặt và bằng đúng giá trị đơn hàng cho bên B.

Sau khi bàn bạc, thỏa thuận, hai bên thống nhất các điều khoản sau:

Điều 1: Giá trị bồi thường

Sau khi tính toán các chi phí hợp lý, 2 bên thỏa thuận về mức bồi thường thiệt hại như sau:

…………….. (Ghi chi tiết các khoản bồi thường)

(Bằng chữ:………………………………………………………………………..)

 Điều 2. Cam kết của các bên

Bên A cam kết hoàn toàn tự nguyện chi trả số tiền như trên cho Bên B, và số tiền chi trả cho Bên B là tài sản hợp pháp của Bên A.

Bên B cam kết đã nhận đủ số tiền bồi thường tổn thất vật chất, tinh thần của Bên A là …… và cam kết không không thắc mắc, khiếu kiện trách nhiệm Bên A ra cơ quan pháp luật.

Điều 3. Điều khoản chung

3.1. Bản thỏa thuận này có hiệu lực từ ngày ký;

3.2. Bản thỏa thuận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau do mỗi bên giữ 01 bản.

Bên A

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên B

(Ký và ghi rõ họ tên)

 Download mẫu biên bản thỏa thuận bồi thường mới nhất

https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/211957713_331278425262171_1219052723550136222_n.docx/mau-bien-ban-thoa-thuan-boi-thuong-moi-nhat-7.docx?_nc_cat=109&ccb=1-3&_nc_sid=0cab14&_nc_ohc=gzcdHqkZ5WIAX8EbT_z&_nc_ht=cdn.fbsbx.com&oh=e6f1370e6adf657cf1c5397e6c6b2958&oe=60E874F7&dl=1

Trên đây là những thông tin cơ bản nhất về biên bản thỏa thuận bồi thường hàng hóa. Hy vọng qua bài viết này có thể giải đáp được phần nào những thắc mắc của bạn.


 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Bài viết liên quan

Call Now