Tải về 3 Mẫu hợp đồng thuê xe vận chuyển mới nhất hiện nay

31124 lượt xem

Hiện nay, hoạt động vận chuyển hàng hóa bắc nam ngày càng phát triển và tăng cao. Do đó, để đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng, các đơn vị vận tải bên cạnh dịch vụ hỗ trợ hàng hóa còn cung cấp thêm dịch vụ cho thuê xe vận chuyển. 

Tuy nhiên, để đảm bảo tối đa quyền lợi cho cả bên cung cấp và bên thuê, trước khi sử dụng dịch vụ vận tải, bạn cần tham khảo trước về hợp đồng thuê xe vận chuyển để từ đó đưa ra quyết định sáng suốt nhất. 

Những mẫu hợp đồng thuê xe vận chuyển để bạn tham khảo

Nếu bạn đang có nhu cầu làm hợp đồng thuê xe vận chuyển thì có thể tham khảo một số mẫu dưới đây của chúng tôi:

Mẫu hợp đồng thuê xe vận chuyển

 

Mẫu hợp đồng thuê xe vận chuyển số 1

CÔNG TY TNHH TIENHOAICOM    

     Số: 07/2016 / HĐVC/TH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                        ————————–

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC

(THUÊ XE VẬN CHUYỂN)

– Căn cứ Bộ Luật Dân sự của Nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

– Căn cứ Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế ngày 25/09/1989 của Hội Đồng Nhà Nước nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

– Căn cứ vào nhu cầu, khả năng và sự thoả thuận giữa các bên liên quan:

Hôm nay, ngày 01 tháng 09 năm 2016, chúng tôi gồm có:

BÊN A: CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG MINH

 • Địa chỉ: 87 Đỗ Ngọc Thạnh, P.15, Q.5, TPHCM
 • Điện Thoại: 0854010592/ Fax 0854010592 
 • Mã số thuế: 0313041685
 • Đại diện: TRẦN THỊ ANH THƯ     Chức vụ: Giám Đốc

BÊN B: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN VÀ GIAO NHẬN TÍN ĐẠT

 • Địa chỉ: 958/63 lẠC Long Quân, KP4, P.08, Q.Tân Bình, TP.HCM
 • Mã số thuế: 0313332444
 • Điện thoại: 0938036504
 • Đại diện: Bà ĐOÀN THỊ HƯƠNG     Chức vụ : Giám Đốc

Hai bên cùng thỏa thuận ký kết hợp đồng với các điều khoản sau:

Điều 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG GIÁ CẢ:

Bên B nhận thực hiện dịch vụ cho thuê xe vận chuyển (hàng hóa và người) theo yêu cầu của bên A.

 • Mục đích thuê xe: khảo sát thị trƣờng, bán hàng, giao hàng
 • Đối tượng vận chuyển: Người, vật tư và thiết bị cho bên A 
 • Phương tiện vận chuyển:

Bên A đồng ý cho Bên B thuê 01 xe ô tô của Bên A theo các nội dung sau:

 • Loại xe: Toyota, Huynhdai, Honda 4-29 chỗ
 • Đời xe: Xe đời mới có năm sản xuất 2012- 2014
 • Xe đảm bảo có hệ thống điều hòa, máy lạnh hoạt động tốt
 • Số lượng và trọng lượng: Theo số liệu thực tế và từng thời điểm vận chuyển.
 • Nơi đi: Theo thông báo cụ thể của Bên A tại thời điểm vận chuyển.
 • Nơi đến: Theo thông cụ thể của Bên A tại thời điểm vận chuyển.
 • Thời gian vận chuyển: Theo thông báo cụ thể của bên A tại thời điểm vận chuyển

 Điều 2: CƯỚC PHÍ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 • Giá cước vận chuyển

+ Giá cước vận chuyển: Đơn giá thuê xe tùy thuộc địa điểm và thời gian đi áp dụng cho tất cả các loại xe từ 4-29 chỗ. 

+ Đơn giá trên sẽ đƣợc điều chỉnh tùy theo tình hình thực tế và khi giá xăng dầu có sự biến động mạnh. Tuy nhiên, Bên B phải thông báo cho Bên A ít nhất 15 ngày trước ngày áp dụng đơn giá mới.

+ Giá cƣớc vận chuyển là giá chƣa bao gồm GTGT

 • Phương thức thanh toán:

Bên A thanh toán cho Bên B bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

Thời gian thanh toán: Việc thanh toán sẽ được thực hiện cho từng lô hàng vận chuyển trong vòng 07 ngày kể từ khi nhận đƣợc hoá đơn của bên B và sau khi bên B hoàn tất việc vận chuyển lô hàng.

Điều 3: TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN MỖI BÊN:

Bên A:

 • Thông báo trước thời gian và địa điểm đón trước 1 ngày.
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho bên A vận chuyển.
 • Cấm đưa theo hàng quốc cấm, hàng lậu và hàng hóa dễ cháy nổ hay sử dụng vào mục đích trái quy định của pháo luật.
 • Thanh toán đúng hạn đã thỏa thuận.

Bên B:

 • Đưa đón khách, vật tư và thiết bị đến nơi theo yêu cầu thỏa thuận với Bên A
 • Đảm bảo xe hoạt động trong tình trạng tốt.
 • Xuất hóa đơn GTGT cho Bên A.

Điều 4: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Hai bên cam kết cùng nhau thực hiện đúng các điều khoản ghi trong hợp đồng này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc sẽ cùng nhau bàn bạc và điều chỉnh. Mọi thay đổi đơn phƣơng đều không có giá trị. Nếu một trong hai bên tự thay đổi mà không có sự đồng ý của bên kia thi coi như vi phạm hợp đồng. Khi có tranh chấp xảy ra mà hai bên không thể tự giải quyết được thì tranh chấp đó phải đưa ra tòa án kính tế TP Hà Nội để giải quyết. Quyết định cuối cùng của tòa án là cơ sở pháp lý để hai bên thực hiện và mọi phí tổn do bên thua kiện chịu. 

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2014 và sẽ được tự động gia hạn hiệu lực đến hết ngày 31/12/2015 nếu hai bên không có văn bản thông báo chấm dứt hợp đồng. Sau khi Bên A hoàn tất dịch vụ, xuất hóa đơn tài chính cho Bên B và Bên B thanh toán đầy đủ các khoản cho Bên A trong vòng 15 ngày nếu không có khiếu nại gì thì Hợp đồng coi như được thanh lý.

Hợp đồng có tất cả 02 trang được lập thành 02 bộ và có giá trị pháp lý như nhau mỗi

bên giữ 02 bộ.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                     ĐẠI DIỆN BÊN B

Bạn có thể tham khảo link tải hợp đồng tại đây: 

https://dmec.moh.gov.vn/documents/10182/200914/HD%20nguyen%20tac%20thue%20xe-%20mau_1492760461676.pdf?version=1.0 

Mẫu hợp đồng thuê xe vận chuyển số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

———-oOo———-

HỢP ĐỒNG THUÊ XE

Số:    …… – ……./HĐTX

 

 • Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH 11 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005;
 • Căn cứ luật thương mại số 36/2005/QH 11 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005;
 • Căn cứ vào nhu cầu và khả năng cung ứng của các bên dưới đây.

Hôm nay, ngày … tháng 11 năm 2007, chúng tôi gồm:

BÊN A: CÔNG TY xxxxxxxxxx (Bên thuê)

 • Địa chỉ: xxxxxxxxxxx
 • Đại diện: xxxxxxxxxxx – Chức vụ: Giám đốc
 • Mã số thuế: xxxxxxxxxxx

BÊN B: CÔNG TY xxxxxxxx (Bên cho thuê)

 • Địa chỉ: xxxxxxxxxxxxxxx
 • Điện thoại: xxxxxxxxxxxx
 • Đại diện: xxxxxxxxxxxxxx – Chức vụ: Giám đốc
 • Mã số thuế: xxxxxxxxxxxxx

Sau khi bàn bạc, thỏa thuận, hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng thuê xe với các điều khỏan như sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Bên A đồng ý thuê của bên B một xe ô tô du lịch 07 chỗ ngồi, bao gồm cả lái xe trong thời gian cho thuê.

+ Xe INOVA – Toyota sản xuất năm 2007, biển số kiểm soát 52Z – xxxx

+ Lái xe: xxxxxxxxxxxxxx, sinh năm xxxx, giấy phép lái xe số xxxxx cấp ngày 06/05/2005.

ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG, PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:

 • Giá thuê xe là: 14.000.000 đồng/tháng (Mười bốn triệu đồng chẵn)

(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT)

 • Bên A sẽ thanh toán cho Bên B theo định kỳ mỗi tháng một lần vào ngày 25 hàng tháng.

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

3.1. Trách nhiệm của bên B:

 • Giao xe và toàn bộ giấy tờ liên quan đến xe ngay sau khi Hợp đồng có hiệu lực và Bên A đã thanh toán tiền thuê xe 01 tháng đầu tiên. Giấy tờ liên quan đến xe gồm: Giấy đăng ký xe, giấy kiểm định, giấy bảo hiểm xe.
 • Ông xxxxxxxxxxx chịu sự điều động của bên A trong suốt thời gian bên B cho thuê xe. Thời gian làm việc của lái xe là từ thứ hai đến thứ sáu, từ 6g30 đến 18g30, thời gian làm thêm ngoài giờ (nếu có) do A và Lái xe trực tiếp thỏa thuận.
 • Trả lương cho lái xe.
 • Chịu trách nhiệm pháp lý về nguồn gốc và quyền sở hữu của xe.
 • Mua bảo hiểm xe và đăng kiểm xe cho các lần kế tiếp trong thời hạn hiệu lực của Hợp đồng.
 • Bảo dưỡng xe theo định kỳ, chi trả phí bảo dưỡng.
 • Xuất hóa đơn thuê xe: 1 tháng / lần.

3.2. Trách nhiệm, quyền hạn của bên A

 • Thanh toán tiền thuê xe cho Bên B đúng hạn.
 • Thanh toán các khỏan phí cho lái xe khi có yêu cầu huy động làm thêm ngoài giờ.
 • Khi có yêu cầu làm thêm vào cuối tuần hay ngày lễ tết thông báo cho lái xe biết trước ít nhất 12 giờ.
 • Bên A được toàn quyền sử dụng xe do Bên A giao (theo điều 1), kể cả giao xe cho lái xe khác sử dụng trong thời gian thuê.
 • Chịu toàn bộ chi phí xăng khi sử dụng xe.

ĐIỀU 4: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

 • Hợp đồng có giá trị kể từ ngày 05/11/2007 đến hết ngày 05/05/2008.
 • Nếu một trong hai Bên, bên nào muốn chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn thì phải thông báo cho Bên kia trươc ít nhất 01 tháng.

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 • Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có đề nghị điều chỉnh thì phải thông báo cho nhau bằng văn bản để cùng bàn bạc giải quyết.
 • Hai bên cam kết thi hành đúng các điều khoản của hợp đồng, không bên nào tự ý đơn phương sửa đổi, đình chỉ hoặc hủy bỏ hợp đồng. Mọi sự vi phạm phải được xử lý theo pháp luật. Trường hợp có tranh chấp mà hai bên không tự giải quyết được, sẽ do Tòa Án Nhân Dân Tp.Hồ Chí Minh phán xử.
 • Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký và coi như được thanh lý sau khi hai bên thực hiện xong nghĩa vụ của mình và không còn bất kỳ khiếu nại nào.

Hợp đồng được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 02 (hai) bản. Bên B giữ 02 (hai) bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                           ĐẠI DIỆN BÊN B

Bạn có thể tải hợp đồng tại đây: 

http://v2.getpedia.net/data/file/2014/Thang08/23/hopdongthuexe.doc 

Mẫu hợp đồng thuê xe vận chuyển số 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ XE

Số: 01–HĐTX

 

 • Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH 11 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005;
 • Căn cứ luật thương mại số 36/2005/QH 11 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005;
 • Căn cứ vào nhu cầu và khả năng cung ứng của các bên dưới đây.

 

Hôm nay, ngày … tháng…..năm 2010, chúng tôi gồm :

BÊN A: (Bên thuê)

 • Địa chỉ:
 • Đại diện:                                   – Chức vụ: Giám đốc
 • Mã số thuế: 

BÊN B: (Bên cho thuê)

 • Địa chỉ:  
 • Điện thoại:
 • Đại diện:                                   – Chức vụ: Giám đốc
 • Mã số thuế: 

Sau khi bàn bạc, thỏa thuận, hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng thuê xe với các điều khoản như sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Bên A đồng ý thuê của bên B thuê một xe ô tô.

+ Xe ……sản xuất năm ….., biển số kiểm soát ….

ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG, PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:

 • Giá thuê xe là: ……đồng/tháng (……)

      (Giá trên đã bao gồm thuế GTGT)

 • Bên A sẽ thanh toán cho Bên B theo (Hình thức thanh toán).

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

3.1. Trách nhiệm của bên B:

 • Giao xe và toàn bộ giấy tờ liên quan đến xe ngay sau khi Hợp đồng có hiệu lực và Bên A đã thanh toán tiền thuê xe 01 tháng đầu tiên. Giấy tờ liên quan đến xe gồm: Giấy đăng ký xe, giấy kiểm định, giấy bảo hiểm xe.
 • Chịu trách nhiệm pháp lý về nguồn gốc và quyền sở hữu của xe.
 • Mua bảo hiểm xe và đăng kiểm xe cho các lần kế tiếp trong thời hạn hiệu lực của Hợp đồng.
 • Xuất hóa đơn thuê xe: 1 tháng / lần.

3.2. Trách nhiệm, quyền hạn của bên A

 • Thanh toán tiền thuê xe cho Bên B đúng hạn.
 • Chịu toàn bộ chi phí bảo dưỡng xe theo định kỳ
 • Chịu toàn bộ chi phí xăng dầu khi sử dụng xe.

ĐIỀU 4: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

 • Hợp đồng có giá trị kể từ ngày ….. đến hết ngày …..
 • Nếu một trong hai Bên, bên nào muốn chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn thì phải thông báo cho Bên kia trươc ít nhất 01 tháng.

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 • Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có đề nghị điều chỉnh thì phải thông báo cho nhau bằng văn bản để cùng bàn bạc giải quyết.
 • Hai bên cam kết thi hành đúng các điều khoản của hợp đồng, không bên nào tự ý đơn phương sửa đổi, đình chỉ hoặc hủy bỏ hợp đồng. Mọi sự vi phạm phải được xử lý theo pháp luật. 
 • Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký và coi như được thanh lý sau khi hai bên thực hiện xong nghĩa vụ của mình và không còn bất kỳ khiếu nại nào.

Hợp đồng được lập thành 02 (bốn) bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 01 bản. Bên B giữ 01 bản.

                               ĐẠI DIỆN BÊN A                  ĐẠI DIỆN BÊN B

Link tải hợp đồng: 

 

Một số điều cần lưu ý trong hợp đồng thuê xe vận chuyển

Hợp đồng vận chuyển là sự thỏa thuận, ký kết giữa bên giao tài sản và bên thuê xe vận chuyển tài sản. 

Theo đó, bên giao tài sản phải có trách nhiệm, nghĩa vụ chuyển hàng hóa đến cho người nhận. Đồng thời bên vận chuyển có nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa an toàn đến người nhận.

Mẫu hợp đồng cho thuê xe

Để thống nhất thỏa thuận đồng thời đảm bảo tối đa trách nhiệm, quyền lợi cho cả 2 bên, khi làm hợp đồng thuê xe vận chuyển bạn cần lưu ý một số vấn đề sau:

Hình thức kí hợp đồng

Hình thức kí kết hợp đồng tùy thuộc vào các bên tham gia, tuy nhiên phổ biến nhất là kí bằng văn bản. 

Bên cạnh đó, các vận đơn hay chứng từ vận chuyển đều có thể là bằng chứng cho việc kí hợp đồng giữa các bên tham gia. 

Chủ thể kí hợp đồng

Với mỗi bên tham gia, chủ thể kí kết có thể là tổ chức hoặc cá nhân. Trong trường hợp, nếu là tổ chức thì người ký kết phải là người đại diện cho tổ chức đó và được pháp luật công nhận. 

Ngoài ra, có thể ủy quyền cho người khác kí kết nếu người có thẩm quyền không thể tham gia, tuy nhiên cần phải kèm theo văn bản ủy quyền. 

Các mục nội dung cần có trong hợp đồng

Hợp đồng thuê xe vận chuyển cần có các nội dung sau:

Đối tượng vận chuyển 

Hợp đồng thuê xe vận chuyển cần ghi rõ đối tượng vận chuyển, các đặc điểm cơ bản của loại hàng hóa cũng như cách thức, hình thức đóng gói. 

Đây là cơ sở quan trọng để lúc nhận hàng có thể kiểm tra hàng hóa và tránh những rủi ro không đáng có. 

Cước phí vận chuyển 

Khi tiến hành kí kết hợp đồng, hai bên phải thống nhất, thỏa thuận trước về cước phí vận chuyển trong các trường hợp cụ thể. Lưu ý: Bạn cần thỏa thuận cả về chi phí bốc dỡ đi kèm. 

Thời điểm thanh toán

Thông thường, bất cứ loại hình dịch vụ nào cũng có các hình thức thanh toán khác nhau và hợp đồng thuê xe vận chuyển cũng không ngoại lệ. 

Trong hợp đồng, bạn cần ghi rõ thanh toán theo một lần hay nhiều lần cũng như thời điểm và hình thức thanh toán cho từng đợt. 

Phương thức thanh toán

Dù thanh toán bằng tiền mặt hay qua ngân hàng thì bạn cần nêu rõ phương thức cụ thể trong hợp đồng. 

Thời gian, địa điểm nhận hàng 

Đây là thời điểm mà bên vận chuyển sẽ trả hàng cho người nhận 

Ghi rõ thời gian địa điểm nhận hàng

Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên

Trong hợp đồng thuê xe vận chuyền cần ghi rõ quyền cũng như nghĩa vụ của mỗi bên để từ đó đối chiếu, cân nhắc trong từng tình huống cụ thể. 

Quy trách nhiệm và bồi thường nếu vi phạm hợp đồng

Đây là nội dung quan trọng không thể thiếu trong bất cứ loại hợp đồng nào. Khi tiến hành soạn thảo hợp đồng thuê xe vận chuyển, hai bên cần thống nhất vấn đề quy trách nhiệm và bồi thường giá trị nếu 1 trong 2 vi phạm hợp đồng để khi có sự cố xảy ra có thể xác định bên chịu trách nhiệm bồi thường. 

Thời điểm hợp đồng có hiệu lực

Là thời gian chính thức mà hợp đồng thuê xe vận chuyển có hiệu lực về mặt pháp luật và các bên kí kết phải tuân thủ. 

Trên đây là một số thông tin cơ bản về hợp đồng thuê xe vận chuyển. Để việc hợp tác giữa hai bên được thuận lợi và tránh các rủi ro, trước khi kí kết hợp đồng bạn cần tham khảo và kiểm tra thật kỹ các nội dung, tránh những rắc rối về sau. 

Có thể bạn quan tâm: Bảng giá vận chuyển hàng hóa Bắc Nam- Vận Tải Trung Tín

Bài viết liên quan